Spring til indhold

Priser & Indmeldelse

Indmeldelse sker direkte til Børnebo Lyne. 

Indmeldelsesblanket kan hentes her Indmeldelsesblanket og samtykkeerklæring – venteliste børnebo lyne

Et barn kan indmeldes til den 1. eller 15. i en måned.

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Skift mellem deltids- og fuldtidsplads kan ske med dags varsel.

I er velkomne til at komme på besøg. Ring gerne i forvejen til pædagogisk leder Frederik på tlf. nr. 20 97 88 43. 

PRISER

En fuldtidsplads koster                                     1889 kr. + 200 kr. til frugt       = 2089 kr.

En fuldtidsplads i vuggestuen koster              2171 kr. + 200 kr. til frugt      = 2371 kr.

En deltidsplads koster                                       1491 kr. + 200 kr. til frugt      = 1691 kr.

En deltidsplads i vuggestuen koster               1773 kr. + 200 kr. til frugt       = 1973 kr.

Juli måned er betalingsfri.

En deltidsplads er max 35 timer. Timerne kan lægges i hele Børnebos åbningstid.

FRUGTORDNING

Hvert barn betaler 200 kr. pr. måned og Børnebo sørger for mad til formiddag og eftermiddag.

Formiddagsmaden består af frugt. 

Eftermiddagsmaden kan være hjemmebagt brød, bålsuppe, yoghurt, smoothies, m.m. 

Der serveres morgenmad fra kl. 
06.00 – 07.30.