Spring til indhold

Hvem er vi?

Børnebo Lyne er en privat vuggestue og børnehave mellem Ølgod, Tarm og Varde.

Vi er en lille institution med plads til 35 børn, 9 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. I tilfælde af at vi ikke har plads, skrives man på venteliste.  

Vi modtager børn mellem ca. 1 år og op til skolealderen. 

Vi modtager børn fra både RingkøbingSkjern og Varde kommune.

Som privat institution modtager vi samme tilskud som en kommunal børnehave.

Alle forælde kan efter gældende regler søge og få bevilliget søskende- og økonomisk tilskud ved kommunen.

Børnebos børn modtager støtte og hjælp fra PPR (PædagogiskPsykologiskRådgivning) på lige vilkår.

Børnebo Lyne er underlagt samme regler som kommunale børnehaver med hensyn til læreplan, børnemiljøvurdering og dokumentation (se under læreplan).

RingkøbingSkjern kommune har tilsynspligten med et anmeldt og et uanmeldt besøg pr. år.

Beslutningsgangen i Børnebo Lyne er et gensidigt samarbejde mellem personale, leder og forældrebestyrelse.

Børnebo Lyne har været privat børnehave siden 1. januar 2007.