Spring til indhold

Vuggestue

Vi er et lille vuggestueafsnit, beliggende i samme bygning som børnehaven dog med egen indgang. Vi har vores egen lille legeplads, og hvis vi en gang imellem trænger til forandring, så leger vi ude på børnehavens legeplads eller kører en tur ud i det blå på vores to ladcykler.

 Vi er normeret til ni børn. Vi er tre faste personaler, dette er vi, for at sikre børnene trygge og genkendelige rammer. Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre, at alle er trygge ved at komme i Børnebo. Vi har stort fokus på, at hvert enkelt barn og dets familie er unikke,  og at alle skal have en oplevelse af, hvor vigtige de er for fællesskabet. 

Hos os er det enkelte barn i fokus, og når vi træffer beslutninger, som vedrører barnet, er vi altid meget opmærksomme på, hvad denne beslutning betyder for barnet. 

I Børnebo har vi flere nationaliteter repræsenteret, dette ser vi dette som en kæmpe styrke, da det giver anledning til at oplever forskellige kulturer og traditioner. Vi er alle sammen forskellige, denne forskellighed vil kunne opleves både blandt det pædagogiske personale, børnene og deres forældre, forskelligheden er med til at sikre, at vi alle føler os set, hørt og forstået, og styrker os i at kunne træffer kvalificeres beslutninger. 

Vi er ikke bange for at være skøre med børnene, selvom forældrene er til stede, dette hjælper børnene til en oplevelse af, at i Børnebo er der plads og rum til at fjolle.

Forældresamarbejde: 

Når der starter nyt barn, er vi meget opmærksomme på at både barn og forældre skal være trygge. Så vi tilstræber i det første stykke tid at sende et billede af barnet evt. Med lidt forklarende tekst til forældrene kort tid efter, at barnet er afleveret, for at hjælpe forældrene til at blive trygge ved den nye hverdag.

 

Efter at barnet har gået i vuggestuen i ca. 3 måneder tilbydes forældrene en opstarts samtale, hvor vi får en snak omkring, hvordan opstarten har været, om der er nogle ting, som skal have justeret på, herunder også om forældrene har nogle nyttige oplysninger omkring barnet. 

 Når barnet er omkring 2 ½ år tilbydes forældrene igen en samtale. Denne samtale handler om barnets færdigheder og har fokus på, at få gjort barnet så klar som mulig til at skulle i børnehave.