Spring til indhold

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på generalforsamling inden 1.april. Lige år er 2 på valg. Ulige år er 3 på valg. 2 suppleanter er på valg hvert år.

Forældre med børn indskrevet i Børnebo kan stille op, også selvom barnet ikke er startet endnu.

Forældre bliver siddende perioden ud, også selvom børnene stopper tidligere.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen arbejder udfra de beslutninger og det budget, der godkendes på generalforsamlingen.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned, undtagen juli. På alle bestyrelsesmøder gennemgåes Børnebos økonomi, hvor regnskab og budget følges tæt.

Bestyrelse valgt på generalforsamling d. 20.februar 2020:

Formand

Anne K. Jacobsen
Vallund Hedevej 1
6880 Tarm
Tlf: 60172374
E- mail: katrine-pedersen@hotmail.dk
Børn: Emma og Marie

Næstformand

Kenneth Mandsberg
Hustedvej 7
6880 Tarm
Tlf. 31382029
E-mail: manze123@hotmail.com
Barn: Gry

 
Sekretær
Charlotte Uhrlund
Kontaktoplysninger fremgår af intra

Kasserer:
Pernille Skak 
Nørhedevej 2 
6880 Tarm 
Tlf.: 24895565
E-mail: perille92@hotmail.dk 
Børn: Malthe og Julie

Medlem:

Jeanne Christiansen
Egebjergvej 5, Lyne
6880 Tarm
Tlf: 61604816
E-mail: fnug84@gmail.com
Barn: Milas