Spring til indhold

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på generalforsamling inden 1.april. Lige år er 2 på valg. Ulige år er 3 på valg. 2 suppleanter er på valg hvert år.

Forældre med børn indskrevet i Børnebo kan stille op, også selvom barnet ikke er startet endnu.

Forældre bliver siddende perioden ud, også selvom børnene stopper tidligere.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen arbejder udfra de beslutninger og det budget, der godkendes på generalforsamlingen.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned, undtagen juli. På alle bestyrelsesmøder gennemgåes Børnebos økonomi, hvor regnskab og budget følges tæt.

Bestyrelse valgt på generalforsamling d. 20.februar 2020:

Formand

Anne K. Jacobsen
Stenbjergvej 10
6880 Tarm
Tlf: 60172374
E- mail: katrine-pedersen@hotmail.dk
Børn: Marie, Simon og Magnus

Næstformand

Kenneth Mandsberg
Hustedvej 7
6880 Tarm
Tlf. 31382029
E-mail: manze123@hotmail.com
Barn: Gry og Rud

Sekretær

Jeanne Christiansen
Egebjergvej 5, Lyne
6880 Tarm
Tlf: 61604816
E-mail: fnug84@gmail.com
Barn: Milas

Medlem:

Codruta-Maria Barbatei

Barn: Victoria

Medlem:

Nicolaj Olesen

Barn: Villads