Spring til indhold

Vores målsætning

Børnebo Lyne skal være et trygt og rart sted, hvor der knyttes bånd mellem institution, børn, forældre, skole og samfundet omkring os.

Vi vil styrke det enkelte barns trivsel og udvikling i en tryg atmosfære, med nærværende og omsorgsgivende voksne.

I dagligdagen ønsker vi, at børnene bliver selvstændige, får selvfølelse, tager ansvar og viser hensyn til hinanden.

Vi vil arbejde på et åbent og ærligt forældresamarbejde til gavn for det enkelte barn og institutionen, og derved skabe helhed i barnets hverdag.

Vi arbejder med fri for mobberi, læseleg, klubdag, vi følger traditionerne og laver aktiviteter efter årstiden.