Spring til indhold

Kulturelle udtryksformer

Mål

Børnene har viden om den kultur de vokser op i

  • Land contra by
  • Danske traditioner og værdier
  • Kendskab til andre kulturer

Børnene har kendskab til teater, mimik, sang, m.m.

  • Spille teater, lave skuespil, sanglege, m.m.
  • Fremføre teater m.m. for andre
  • Indgå i fortælling

Børnene har kendskab og erfaring med forskelligt materiale og teknikker

  • Eksperimentere med forskelligt materiale
  • Tegne, male, bage, klippe, …
  • Bruge kendt materiale alternativt

Målet er nået, når

Børnene genkender traditioner fra tidligere år og glæder sig til gentagelse

Børnene deltager aktivt i fremførelse af teater, fortælling, m.m.

Børnenes produktion viser tydeligt, at de selv har lavet det