Spring til indhold

Sproglig kompetence

Mål

Alle børn bruger sproget aktivt

  • Konstant voksende ordforråd og ordforståelse
  • Tale i stedet for at mumle og pege
  • Konfliktløsning

Alle børn har forståelse for kommunikationsregler

  • Regler for det talte sprog (jeg lytter, når du taler og omvendt, skiftes til at tale, m.m.)
  • Har kendskab til kropssprog og mimik
  • Har begyndende forståelse for skriftsprog

Alle børn mestre historiefortælling

  • Genfortælle hvad barnet ser og oplever
  • Fortælle til samling
  • Kende forskel på fantasi og virkelighed

Målet er nået, når:

Barnets sprog er under løbende forandring og udvikling

Barnet kan skiftevis tale og lytte, samt vente på egen tur til at fortælle

Barnet fortæller (opfordret og uopfordret) om oplevelser andre steder