Spring til indhold

Pædagogik

I Børnebo Lyne er den pædagogiske praksis anerkendende.
Hvert barn vil blive set og mødt som individuelle personer.

I husets kultur vil vi vægte følgende elementer højt:

  • Tryghed. En forudsætning for udvikling er hos ethvert menneske, at det føler tryghed.
  • Samvær. Formen vil tage udgangspunkt i gensidighed og respekt.
  • Kommunikation. Ingen kan udvikle sig uden at indgå i et kommunikativt samspil med andre.
  • Selvstændighed. Trygheden, samværet, kommunikationen og oplevelserne må på sigt føre til en høj grad af selvstændighed og en oplevelse af at kunne selv.


Vi arbejder med børnenes egen selvhjulpenhed, samt at være opmærksomme på hinanden, så de søger og giver hjælp til hinanden.
Det er vigtigt for os at børnenes sociale fundament er solidt og udviklende. Alle børn skal være en del af fællesskabet og ingen må føle sig udenfor – ikke ensbetydende med, at alle er bedste venner.

child-1096177_1280

Børnebo Lyne er funktionsopdelt.

I et lille hus som vores er det vigtigt at de voksne har en god relation til det enkelte barn, og at de store tager hensyn til de små. Det giver mulighed for at børnene skaber venskaber på tværs af alder, køn og interesser.

I perioder laver vi klubber om onsdagen, hvor børnene bliver delt op i mindre grupper, efter alder, køn, interesser eller hvad der er temaet for den kommende periode. Vuggestuebørnene er en gruppe for sig selv.Vore