Spring til indhold

Natur og naturfænomener

Mål

Alle børn har viden om naturen og dets kræfter

  • Naturkendskab
  • Naturhensyn
  • Naturfænomener

Alle børn har viden om årstidernes skiften

  • Påklædning i forhold til gældende årstid, vejr, m.m.
  • Aktiviteter
  • Kalender (sammenhæng mellem måneder, årstid, traditioner, m.m.)

Alle børn bruger deres sanser og skærper deres nysgerrighed

  • Lyst til at eksperimentere
  • Tid til fordybelse og undersøgelse
  • Kreative med naturens materialer

Målet er nået når

Børnenes naturviden vises ved, at de færdes hensigtsmæssigt i, og glædes over at opholdes sig i naturen

Børnene viser glæde over at færdes i naturen uanset vejr og årstid

Børnene er nysgerrige efter, hvad de kan i naturen og hvad naturen kan betyde for dem