Spring til indhold

Krop og bevægelse

Mål

Alle børn bruger og udfordrer egen krop

  • Oplever glæde ved bevægelse
  • Stolte over at kunne/turde nyt
  • Er fysisk udholdende

Alle børn har kendskab til sundhed og sund livsstil

  • Kender forskel på sundt og usundt
  • Vigtigheden af at få frisk luft
  • Viden omkring hygiejne

Alle børn har viden om kroppen

  • Sanser
  • Ydre (Udseende) og indre (Organer)
  • Funktioner (puls, vejrtrækning, m.m.)

Målet er nået, når:

Børnene er aktive og i bevægelse – skrammer vidner om aktive børn

Børnene kender forskel på sundt og usundt – og at der skal være plads til begge dele

Børnene kender egen krops behov (sult, tørst, kulde …) og reagere på det