Spring til indhold

Børn med særlige behov

Alle aktiviteter planlægges under hensyntagen til nuværende børnegruppe og de enkelte børns individualisme.

Der laves særlige pædagogiske forløb under hensynstagen til det enkelte barns særlige behov.

Børn med særlige behov vil have en særlig bevågenhed.

Vi benytter tværfaglig rådgivning, PPF (Pædagogisk Psykologisk Fagenhed), både til råd og vejledning i det daglige pædagogiske arbejde, samt som konsulenter ved særlige opgaver.

Vi vil samarbejde med forældre fra første bekymring til evt. senere inddragelse af PPF.