Spring til indhold

SOCIALE KOMPETENCER

Mål

Alle børn har en plads i fællesskabet

  • Alle har nogen at lege med
  • Leger på tværs af alder og køn
  • Mobbefrit Børnebo

Alle børn respekterer og anerkender egne og andres grænser

  • Kan sige fra og acceptere andre gør det (konfliktløsning)
  • Hjælper hinanden med at blive selvhjulpne
  • Vente på tur (tålmodighed)

Alle børn har en god omgangstone

  • Bandeords-frit Børnebo
  • Bordmanerer

 

Målet er nået, når:

Barnets tilhørsforhold betyder, at barnet er savnet i gruppen ved fravær

Barnets forståelse for grænser betyder, at barnet har fået kendskab til, hvordan barnet kan løse de fleste konflikter selv

Barnets omgang med andre er præget af respekt og anerkendelse