Glibstrupvej 4, Lyne, 6880 Tarm, Tlf.: 75250510, mobil: 23250511
Bestyrelse
Bestyrelsen vælges på generalforsamling inden 1 April. Lige år er 2 på valg. Ulige år er 3 på valg. 2 suppleanter er på valg hvert år.

Forældre med børn indskrevet i Børnebo kan stille op, også selvom barnet ikke er startet endnu.

Forældre bliver siddende perioden ud, også selvom børnene stopper tidligere.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen arbejder udfra de beslutninger og det budget, der godkendes på generalforsamlingen.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned, undtagen juli. På alle bestyrelsesmøder gennemgåes Børnebos økonomi, hvor regnskab og budget følges tæt.

 

Bestyrelse valgt på generalforsamling d. 21. Marts 2019:

Formand

Anne K. Jacobsen
Vallund Hedevej 1
6880 Tarm

Tlf: 60172374

E- mail: katrine-pedersen@hotmail.dk

Barn: Emma

Næstformand

Kenneth Mandsberg
Hustedvej 7
6880 Tarm

Tlf. 31382029

E-mail: manze123@hotmail.com

Barn: Max

 

Sekretær
Charlotte Uhrlund
Kasserer:

Lars Schou Gammelgaard
Ølgodvej 135
6800 Varde

Mobil : 26197878

Mail: schou-schou@hotmail.com

Barn: Marius

 

 

Medlem:

Stefan Jensen
Egebjergvej 5, Lyne
6880 Tarm

Tlf: 28457748

E-mail: stefanjensen0@gmail.com

Børn: Lærke

Sidst opdateret 8. april 2019